ประกาศจากโรงเรียนข่าวประชาสัมพันธ์♦ รับสมัครนักเรียน รอบทั่วไป ปีการศึกษา 2567 ♦♦ รับสมัครนักเรียน รอบโควตา ปีการศึกษา 2567 ♦♦ ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ♦